Priority MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Náš závazek je zodpovědně rozvíjet naši městskou část, aby se v ní každému dobře žilo. Klíčová je pro nás podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací – od zlepšování kvality výuky na základních školách, přes podporu všech aktivních spolků až po zlepšování podmínek pro seniory – například výstavbou bezbariérového bydlení.

Školství a vzdělávání

Školství je pro nás jednou z hlavních priorit, chceme kvalitní vzdělání a hlavně podmínky pro něj.

Městská část spravuje na svém území 5 mateřských školek a 2 základní školy, které se snaží průběžně podporovat jak z hlediska investic a rekonstrukcí, tak z hlediska neustálého zlepšování vybavení a podmínek pro učitele a žáky v nich. Úloha městské části ve vztahu ke školám spočívá zejména v péči o budovy školy, jejich hřiště a zahrady. Kvalitní zázemí škol a školek pro nás má dlouhodobě vysokou prioritou.

ZŠ Horácké nám. - rekonstrukce školní kuchyně

V realizaci
Otevřít ZŠ Horácké nám. - rekonstrukce školní kuchyně
MŠ Škrétova – adaptace školnického bytu na novou třídu

MŠ Škrétova – adaptace školnického bytu na novou třídu

Plánovaný
Otevřít MŠ Škrétova – adaptace školnického bytu na novou třídu
Školní zahrady

Školní zahrady

Dokončený
Otevřít Školní zahrady
Nová třída MŠ Měřičkova

Nová třída MŠ Měřičkova

Dokončený
Otevřít Nová třída MŠ Měřičkova

MŠ Škrétova - rekonstrukce kotelny

Dokončený
Otevřít MŠ Škrétova - rekonstrukce kotelny
ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu

ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu

Dokončený
Otevřít ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu

MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady

V realizaci
Otevřít MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady

Životní prostředí

Kvalitní a pestrá zeleň a čisté životní prostředí je podle nás základním kamenem zdravé a spokojené městské části.

V rámci péče o životní prostředí spravujeme v rámci katastru městské části nejen mnoho větších či menších parků, ale také -stromů, porostů a travních ploch. Průběžně se snažíme parky za odborné pomoci rekonstruovat či revitalizovat. Nedávno prošly významnými revitalizacemi parky na Palackého náměstí, Novém náměstí či Horáckém náměstí. Revitalizací významných řečkovických parků, jako jsou Palackého nebo Horácké náměstí, chceme přispět k dalšímu zvyšování kvality života v naší krásné městské části. Se stejně kvalitní péčí se ale také snažíme přistupovat i k jednotlivým prvkům zeleně v katastru. Průběžně tak nejen vysazujeme nové stromy, ale také pečujeme o či ošetřujeme ty stávající.

Revitalizace zeleně v okolí domů Kárníkova, Bří Křičků

Revitalizace zeleně v okolí domů Kárníkova, Bří Křičků

Dokončený
Otevřít Revitalizace zeleně v okolí domů Kárníkova, Bří Křičků
Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Dokončený
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Družstevní
Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice

Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice

Dokončený
Otevřít Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice
Revitalizace parku Horácké náměstí

Revitalizace parku Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace parku Horácké náměstí
Revitalizace Nového náměstí

Revitalizace Nového náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace Nového náměstí

Výsadba nových stromů (Renčova, Kremličkova, Škrétova)

Dokončený
Otevřít Výsadba nových stromů (Renčova, Kremličkova, Škrétova)
Park Rokle

Park Rokle

Plánovaný
Otevřít Park Rokle

Kultura a sport

Kultura a sport ve spolupráci s místními spolky tvoří živoucí duši městské části.

Snažíme se různými formami podporovat kulturní i sportovní život v naší městské části. Činíme tak prostřednictvím přímé finanční podpory řečkovických sportovních klubů, kulturních a jiných spolků pracujících s dětmi a mládeží, nebo pořádajících akce různého charakteru pro občany městské části. Podporujeme také fungování klubů seniorů, nebo aktivní spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. Přímou finanční podporu do oblasti kultury a sportu se navíc snažíme v rozumné a udržitelné míře dlouhodobě navyšovat. Tím podpora v této oblasti ale nekončí. Snažíme se také pečovat o a rozvíjet majetek (sportovní hřiště, kulturní areál apod…) a zázemí v této tematické oblasti.

Festival minipivovarů

Festival minipivovarů

V realizaci
Otevřít Festival minipivovarů
Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru

Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru

Dokončený
Otevřít Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru
Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru – II. Etapa

Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru – II. Etapa

Plánovaný
Otevřít Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru – II. Etapa
Nafukovací hala

Nafukovací hala

Dokončený
Otevřít Nafukovací hala
Víceúčelové sportoviště s kluzištěm

Víceúčelové sportoviště s kluzištěm

V realizaci
Otevřít Víceúčelové sportoviště s kluzištěm
Řečkovické hody

Řečkovické hody

V realizaci
Otevřít Řečkovické hody

Bydlení a územní rozvoj

Kvalita života v městské části souvisí i s kvalitním bydlením a všestranným a udržitelným rozvojem městské části.

Naše městská část patří svým charakterem území i místními specifiky mezi ty klidnější a zelenější s různorodou veřejnou i soukromou vybaveností. To z ní dělá jednu z nejoblíbenějších městských částí, odkud se příliš neodchází. Její další rozvoj se tedy snažíme podřizovat jejímu vnitřnímu charakteru, aby tu občané žili rádi i do budoucna. V otázce bydlení naše městská část sice disponuje spíše menším bytovým fondem, který se ale snažíme průběžně udržovat v dobrém stavu průběžnými investicemi. Jsme si ale také vědomi žalostné situace na trhu se soukromým bydlením, která je z velké části zapříčiněna zastaralým územním plánem města. Podporujeme proto snahy projednat a schválit nový, ale také kvalitní územní plán města. Brno i naše městské část to pro svůj další všestranný ale také rozumný rozvoj potřebují.

Kontejnery na elektroodpad, bioodpad, kontejnerová stání

Kontejnery na elektroodpad, bioodpad, kontejnerová stání

V realizaci
Otevřít Kontejnery na elektroodpad, bioodpad, kontejnerová stání
Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Dokončený
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Revitalizace veřejného prostranství mezi bytovými domy Novomětská a Boskovická

Plánovaný
Otevřít Revitalizace veřejného prostranství mezi bytovými domy Novomětská a Boskovická
Rekonstrukce Zámeckého parku

Rekonstrukce Zámeckého parku

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce Zámeckého parku

Prostranství a dětské hřiště před bytovými domy Horácké náměstí 10/11

Plánovaný
Otevřít Prostranství a dětské hřiště před bytovými domy Horácké náměstí 10/11
Revitalizace parku Horácké náměstí

Revitalizace parku Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace parku Horácké náměstí
Revitalizace prostoru před hřbitovem

Revitalizace prostoru před hřbitovem

V realizaci
Otevřít Revitalizace prostoru před hřbitovem
Nákupní centrum Vysočina

Nákupní centrum Vysočina

Plánovaný
Otevřít Nákupní centrum Vysočina
Revitalizace okolí bytových domů Ječná

Revitalizace okolí bytových domů Ječná

Dokončený
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Ječná
Revitalizace okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19

Revitalizace okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19

Plánovaný
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19

Rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41

Doprava a komunikace

Efektivní a bezpečná mobilita obyvatel přispívá nejen ke kvalitě života v městské části, ale také šetří čas jejích obyvatel.

V rámci této kapitoly se snažíme pečovat o a průběžně rozvíjet a opravovat místní chodníky pro pěší, ale také vytvářet vhodné podmínky pro občany využívající automobilovou dopravu v rámci dostupného parkování s minimalizací dopadů na množství zeleně a zelených ploch. V rámci této oblasti ale jako městské část nemůžeme přímo ovlivnit úplně vše, protože některé důležité kompetence a infrastruktura náleží pod město Brno, které je spravuje. Průběžně se také snažíme řešit ve spolupráci s městskou policií téma bezpečnosti chodců. Pravidelně připravujeme a podáváme náměty často i na základě Vašich námětů na zlepšení dopravní či bezpečností situace v katastru naší městské části na Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Bývá to ale často běh na velmi dlouhou trať.

Multifunkční  hřiště a workout na Horáckém náměstí

Multifunkční hřiště a workout na Horáckém náměstí

Dokončený
Otevřít Multifunkční hřiště a workout na Horáckém náměstí
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace

Hřiště s umělým trávníkem 3. generace

Dokončený
Otevřít Hřiště s umělým trávníkem 3. generace
Revitalizace parku Horácké náměstí

Revitalizace parku Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace parku Horácké náměstí
Nohejbalové hřiště a tenisová stěna – Horácké náměstí

Nohejbalové hřiště a tenisová stěna – Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Nohejbalové hřiště a tenisová stěna – Horácké náměstí
Menu