Priority MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Náš závazek je zodpovědně rozvíjet naši městskou část, aby se v ní každému dobře žilo. Klíčová je pro nás podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací – od zlepšování kvality výuky na základních školách, přes podporu všech aktivních spolků až po zlepšování podmínek pro seniory – například výstavbou bezbariérového bydlení.

Školství a vzdělávání

Školství je pro nás jednou z hlavních priorit, chceme kvalitní vzdělání a hlavně podmínky pro něj.

Městská část spravuje na svém území 5 mateřských školek a 2 základní školy, které se snaží průběžně podporovat jak z hlediska investic a rekonstrukcí, tak z hlediska neustálého zlepšování vybavení a podmínek pro učitele a žáky v nich. Úloha městské části ve vztahu ke školám spočívá zejména v péči o budovy školy, jejich hřiště a zahrady. Kvalitní zázemí škol a školek pro nás má dlouhodobě vysokou prioritou.

Školní zahrady

Školní zahrady

Dokončený
Otevřít Školní zahrady

MŠ Škrétova - rekonstrukce kotelny

Dokončený
Otevřít MŠ Škrétova - rekonstrukce kotelny

MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady

Plánovaný
Otevřít MŠ Kárníkova - revitalizace zahrady
ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu

ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu

V realizaci
Otevřít ZŠ NM - revitalizace venkovního koutku pro družinu

Životní prostředí

Kvalitní a pestrá zeleň a čisté životní prostředí je podle nás základním kamenem zdravé a spokojené městské části.

V rámci péče o životní prostředí spravujeme v rámci katastru městské části nejen mnoho větších či menších parků, ale také -stromů, porostů a travních ploch. Průběžně se snažíme parky za odborné pomoci rekonstruovat či revitalizovat. Nedávno prošly významnými revitalizacemi parky na Palackého náměstí, Novém náměstí či Horáckém náměstí. Revitalizací významných řečkovických parků, jako jsou Palackého nebo Horácké náměstí, chceme přispět k dalšímu zvyšování kvality života v naší krásné městské části. Se stejně kvalitní péčí se ale také snažíme přistupovat i k jednotlivým prvkům zeleně v katastru. Průběžně tak nejen vysazujeme nové stromy, ale také pečujeme o či ošetřujeme ty stávající.

Revitalizace zeleně v okolí domů Kárníkova, Bří Křičků

Revitalizace zeleně v okolí domů Kárníkova, Bří Křičků

Dokončený
Otevřít Revitalizace zeleně v okolí domů Kárníkova, Bří Křičků
Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Dokončený
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Družstevní
Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice

Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice

Dokončený
Otevřít Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice
Revitalizace Nového náměstí

Revitalizace Nového náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace Nového náměstí
Revitalizace parku Horácké náměstí

Revitalizace parku Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace parku Horácké náměstí
Park Rokle

Park Rokle

Plánovaný
Otevřít Park Rokle

Výsadba nových stromů (Renčova, Kremličkova, Škrétova)

Dokončený
Otevřít Výsadba nových stromů (Renčova, Kremličkova, Škrétova)

Kultura a sport

Kultura a sport ve spolupráci s místními spolky tvoří živoucí duši městské části.

Snažíme se různými formami podporovat kulturní i sportovní život v naší městské části. Činíme tak prostřednictvím přímé finanční podpory řečkovických sportovních klubů, kulturních a jiných spolků pracujících s dětmi a mládeží, nebo pořádajících akce různého charakteru pro občany městské části. Podporujeme také fungování klubů seniorů, nebo aktivní spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. Přímou finanční podporu do oblasti kultury a sportu se navíc snažíme v rozumné a udržitelné míře dlouhodobě navyšovat. Tím podpora v této oblasti ale nekončí. Snažíme se také pečovat o a rozvíjet majetek (sportovní hřiště, kulturní areál apod…) a zázemí v této tematické oblasti.

Festival minipivovarů

Festival minipivovarů

V realizaci
Otevřít Festival minipivovarů
Řečkovické hody

Řečkovické hody

V realizaci
Otevřít Řečkovické hody
Nafukovací hala

Nafukovací hala

Dokončený
Otevřít Nafukovací hala
Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru

Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce areálu bývalého Pivovaru
Multifunkční zimní kluziště (Horácké náměstí)

Multifunkční zimní kluziště (Horácké náměstí)

Plánovaný
Otevřít Multifunkční zimní kluziště (Horácké náměstí)

Bydlení a územní rozvoj

Kvalita života v městské části souvisí i s kvalitním bydlením a všestranným a udržitelným rozvojem městské části.

Naše městská část patří svým charakterem území i místními specifiky mezi ty klidnější a zelenější s různorodou veřejnou i soukromou vybaveností. To z ní dělá jednu z nejoblíbenějších městských částí, odkud se příliš neodchází. Její další rozvoj se tedy snažíme podřizovat jejímu vnitřnímu charakteru, aby tu občané žili rádi i do budoucna. V otázce bydlení naše městská část sice disponuje spíše menším bytovým fondem, který se ale snažíme průběžně udržovat v dobrém stavu průběžnými investicemi. Jsme si ale také vědomi žalostné situace na trhu se soukromým bydlením, která je z velké části zapříčiněna zastaralým územním plánem města. Podporujeme proto snahy projednat a schválit nový, ale také kvalitní územní plán města. Brno i naše městské část to pro svůj další všestranný ale také rozumný rozvoj potřebují.

Revitalizace okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19

Revitalizace okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19

Plánovaný
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Žitná 13, 15, 21 a 23 a Novoměstská 3 až 19
Nákupní centrum Vysočina

Nákupní centrum Vysočina

Plánovaný
Otevřít Nákupní centrum Vysočina
Revitalizace okolí bytových domů Ječná

Revitalizace okolí bytových domů Ječná

Dokončený
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Ječná
Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Revitalizace okolí bytových domů Družstevní

Dokončený
Otevřít Revitalizace okolí bytových domů Družstevní
Kontejnery na elektroodpad, bioodpad, kontejnerová stání

Kontejnery na elektroodpad, bioodpad, kontejnerová stání

Dokončený
Otevřít Kontejnery na elektroodpad, bioodpad, kontejnerová stání
Revitalizace parku Horácké náměstí

Revitalizace parku Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace parku Horácké náměstí
Revitalizace prostoru před hřbitovem

Revitalizace prostoru před hřbitovem

Plánovaný
Otevřít Revitalizace prostoru před hřbitovem
Okolní prostor radnice

Okolní prostor radnice

Plánovaný
Otevřít Okolní prostor radnice

Rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41

V realizaci
Otevřít Rekonstrukce střechy a zateplení BD Novoměstská 23-41

Doprava a komunikace

Efektivní a bezpečná mobilita obyvatel přispívá nejen ke kvalitě života v městské části, ale také šetří čas jejích obyvatel.

V rámci této kapitoly se snažíme pečovat o a průběžně rozvíjet a opravovat místní chodníky pro pěší, ale také vytvářet vhodné podmínky pro občany využívající automobilovou dopravu v rámci dostupného parkování s minimalizací dopadů na množství zeleně a zelených ploch. V rámci této oblasti ale jako městské část nemůžeme přímo ovlivnit úplně vše, protože některé důležité kompetence a infrastruktura náleží pod město Brno, které je spravuje. Průběžně se také snažíme řešit ve spolupráci s městskou policií téma bezpečnosti chodců. Pravidelně připravujeme a podáváme náměty často i na základě Vašich námětů na zlepšení dopravní či bezpečností situace v katastru naší městské části na Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Bývá to ale často běh na velmi dlouhou trať.

Nohejbalové hřiště a tenisová stěna – Horácké náměstí

Nohejbalové hřiště a tenisová stěna – Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Nohejbalové hřiště a tenisová stěna – Horácké náměstí
Hřiště s umělým trávníkem 3. generace

Hřiště s umělým trávníkem 3. generace

Dokončený
Otevřít Hřiště s umělým trávníkem 3. generace
Revitalizace parku Horácké náměstí

Revitalizace parku Horácké náměstí

Dokončený
Otevřít Revitalizace parku Horácké náměstí
Multifunkční  hřiště a workout na Horáckém náměstí

Multifunkční hřiště a workout na Horáckém náměstí

Dokončený
Otevřít Multifunkční hřiště a workout na Horáckém náměstí
Menu